ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563
Big Cleanning Day
จังหวัดเลย กำหนดจัดทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleanning Day)ตามถนนและทางเท้าจากท่าอากาศยานเลยถึงแขวงทางหลวงเลย
โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์
วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ และวันที่ ๒๖-๒๙ มกราคาม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม อ.วังสะพุง จ.เลย
"โครงการอบรมพัฒนาสตรีจังหวัดเลย" อำเภอปากชม จังหวัดเลย
วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมพัฒนาสตรีจังหวัดเลย" เพื่อสร้างเครื่อข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนางนิสากร ศิริแพร่จรัล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เขตอำเภอปากชม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนชุมชนปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
การแข่งขันกีฬาภายใน ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสนอง โสประดิษฐ รองนายก ฯ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดเลย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพูลสวัสดิ์ ภาคธูป ประธานสภาฯ และสมาชิกฯ และนายดำรงค์ ทองศรี ปลัดอบจ.เลย ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านฟากนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดอบจ.เลย ร่วมเป็นประธาน โดยมีนายโกสินทร์ โกมลไสย ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านฟากนา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านฟากนา
กิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก “ จังหวัดเลย ตามเส้นทางสิริมงคล จากหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ถึงอำเภอวังสะพุง
๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ อบจ.เลย นำโดยนายพูลสวัสดิ์ ภาคธูป ประธานสภาฯและนายดำรงค์ ทองศรี ปลัดอบจ.เลย นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย
อบจ.เลย ชวนเที่ยว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเล
อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเล

Facebook Page

       
          นายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ

      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

 

             
               นายดำรงค์  ทองศรี

        ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย