อบจ.เลย ประกาศราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก สายบ้าน วังยาง-บ้านพองหนีบ บ้านวังยางหมู่ที่ ๔ - บ้านพองหนีบ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page