อบจ.เลย ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านผาชำบอน หมู่ที่ 9 ตำบลผาอินทร์แปลง-บ้านนาอ่างคำ หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page