อบจ.เลย ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านผาชำบอน หมู่ที่ 9 ตำบลผาอินทร์แปลง-บ้านนาอ่างคำ หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

           

   

อบจ.เลย เพื่อชุมชน  คลื่น 94.00 MHz.

เวลา 12.00 - 13.00 น.


ร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตู้ป.ณ. 88 ปณจ.เลย 42000