18 มกราคม 2561 อบจ.เลย โดยนายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง รองนายกฯและรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงาน จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 19 มกราคม 2561 จังหวัดเลย ได้ต้อนรับและร่วมประชุม คณะท่านธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะผู้ติดตาม ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

 

  

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page

Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

           

   

อบจ.เลย เพื่อชุมชน  คลื่น 94.00 MHz.

เวลา 12.00 - 13.00 น.


ร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตู้ป.ณ. 88 ปณจ.เลย 42000