องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

Facebook Page

Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

           

   

อบจ.เลย เพื่อชุมชน  คลื่น 94.00 MHz.

เวลา 12.00 - 13.00 น.


ร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตู้ป.ณ. 88 ปณจ.เลย 42000

 

  นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

 

    นายดำรงค์  ทองศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย