หน่วยงาน  โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย   0-4283-3815
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  0-4281-2184
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  0-4286-1538
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  0-4281-4678
สำนักปลัด   0-4283-3817
กองกิจการสภา  0-4281-5411
กองแผนและงบประมาณ  0-4281-5378
กองคลัง  0-4281-1700
กองพัสดุและทรัพย์สิน 0-4281-2033
กองช่าง 0-4281-3067
กองการเจ้าหน้าที่  0-4281-2276
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 0-4281-1053
ตรวจสอบภายใน 0-4281-5435
กองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0-4286-1593

 

 แผนที่ อบจ.เลย

 

Facebook Page

Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

           

   

อบจ.เลย เพื่อชุมชน  คลื่น 94.00 MHz.

เวลา 12.00 - 13.00 น.


ร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตู้ป.ณ. 88 ปณจ.เลย 42000

 

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.