การแข่งขันกีฬาภายใน ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสนอง โสประดิษฐ รองนายก ฯ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดเลย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพูลสวัสดิ์ ภาคธูป ประธานสภาฯ และสมาชิกฯ และนายดำรงค์ ทองศรี ปลัดอบจ.เลย ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านฟากนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดอบจ.เลย ร่วมเป็นประธาน โดยมีนายโกสินทร์ โกมลไสย ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านฟากนา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านฟากนา
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน "อบจ.เลย ต้านยาเสพติด คัพ" ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสนอง โสประดิษฐ รองนายกฯ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน "อบจ.เลย ต้านยาเสพติด คัพ" ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑นายสนอง โสประดิษฐ รองนายกฯ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นำข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้าง ในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
กิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก “ จังหวัดเลย ตามเส้นทางสิริมงคล จากหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ถึงอำเภอวังสะพุง
๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ อบจ.เลย นำโดยนายพูลสวัสดิ์ ภาคธูป ประธานสภาฯและนายดำรงค์ ทองศรี ปลัดอบจ.เลย นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายดำรงค์ ทองศรี ปลัด อบจ.เลย นำข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเล
อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเล

Facebook Page

       
          นายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ

      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

 

             
               นายดำรงค์  ทองศรี

        ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย